top of page
78386280_841821132904655_5119425863770701824_n_edited.jpg

Darbai

Jūsų organizacijai siūlome interaktyvaus teatro patirtį per- teikiant vieną iš jau paruoštų temų.
    Galime parengti unikalų, tik jūsų organizacijai skirtą scenarijų.

96796344_3013300665423598_1292200941759496192_o.webp

Mobingas

mobingas

Patyčių forma:
toksiška lyderystė

Suaugusiųjų patiriamos patyčios, pažeminimas, nevertinimas darbo vietose ne mažiau aktuali tema nei patyčios mokyklose. Tik apie suaugusiųjų mobingą kalbama daug mažiau.

      Toksiška lyderystė - viena iš patyčių darbo vietoje formų.
Ji kenkia darbuotojams ir pačiai organizacijai: žlugdomas entuziazmas, kūrybiškumas, autonomija, inovatyvūs sprendimai, ribojama veiklos laisvė. Kaip atpažinti toksišką elgesį, kaip įsivertinti, ar neskleidžiame toksiškos lyderystės požymių?

Internetinės patyčios

Internetinės patyčios - viena iš psichologinio smurto formų.
      Įsivaizduokime situaciją X gimnazijoje. Joje mokosi gabūs gimnazistai, jų IQ aukštas. IT mokytojas netyčia aptinka provokuojančias nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriais dalinasi mokiniai. 
      O jei taip atsitiktų jūsų artimoje aplinkoje?

Scenarijus pirmąkart pristatytas Kauno m. Maironio gimnazijoje (2019)

96796344_3013300665423598_12922009417594

Re-emigracija

Re emigracija

Drąsa pasilikti,
Drąsa išvykti,

Drąsa sugrįžti 

Gyvenantys Lietuvoje ir emigravę. Mes ir jie. Vieni geresni, kiti sėkmingesni. 
Lietuva - viena iš valstybių, dvigubą pilietybę leidžiančių tik retais ir išimtiniais atvejais, pvz., gimus užsienyje, mišrioje šeimoje ar už nuopelnus Lietuvai.
      Ar tikrai žmogus turi rinktis vieną pilietybę? Kokie žingsniai nebeskirstytų į tuos, kurie išvyko, tuos, kurie pasiliko, tuos kurie grįžo? 
      Pasigilinkime. Niekas už mus to nepadarys.

Mokykla - visuomenės
veidrodis

Reemigrantai ir jų vaikai — kaip jiems sekasi adaptuotis grįžus į Lietuvą? 
      Kaip veikia švietimo strategijos konkrečioje mokykloje? Kaip X mokykloje su tuo tvarkosi mokytojai, tėvai, administracija ir patys vaikai?


Scenarijus pirmąkart pristatytas Nacionaliniame švietimo lyderystės forume „Lietuvos mokykla – atvira pasauliui“ (2018)

Įtraukusis ugdymas:
gero darželio link

Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.
      2024 m. rugsėjį įsigalioja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymų pakeitimai, numatantys, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis kartu su savo bendraamžiais artimiausioje ugdymo įstaigoje.
      Pažiūrėkime, kaip šios neginčytinai humaniškos idėjos atrodo viename iš daugybės darželių.

Scenarijus pirmąkart pristatytas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų forume (2023)

97100567_3013302958756702_24042917642413

Nelygybė

nelygybe

Lygybės termometras

Įsivaizduokite: kuriama socialinė reklama visuomenei aktualia nelygybės tema. Surenkama grupė brainstormui su profesionaliu moderatoriumi - koučeriu. Kokios nelygybės formos aktualiausios šiandien? Kokia tokios reklamos tikslinė auditorija? Kaip ji turėtų būti pateikta?


Scenarijus pirmąkart pristatytas Laisvės piknike bendradarbiaujant su NVO Vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma” (2018)

prekyba
97100567_3013302958756702_2404291764241301504_o.webp

Prekyba žmonėmis

Vienos apklausos istorija 

Tipinė tyrėjo darbo diena. Šiandien jis apklausia merginą, patyrusią seksualinį išnaudojimą. 
      Mergina iš nedidelio miestelio ir socialiai pažeidžiamos šeimos svajojo studijuoti užsienio universitete, tapti nepriklausoma ir išbristi iš beviltiško skurdo ir nulinių perspektyvų rato. Tam tik reikėjo užsidirbti pinigų Vilniuje.


Scenarijus pirmąkart pristatytas Lietuvos Respubikos Generalinės prokuratūros darbuotojų mokymuose (2018)

(Ne)legalai Lietuvoje

Bohdan jau aštuntą mėnesį dirba Lietuvoje, ir įsitikinęs, kad legaliai. Jis gauna algą, siunčia ją šeimai. Lietuvos darbo teisės įstatymai jam nelabai rūpi, kol darbo inspekcijos pareigūnas neatvyksta atlikti planinio patikrinimo.


Scenarijus pirmąkart pristatytas Lietuvos Respubikos Generalinės prokuratūros darbuotojų mokymuose (2018)

Prekyba žmonėmis:
kaip atpažinti pavojus? 

Šiandieninis pasaulis atveria daugybę galimybių – keliauti, savanoriauti, dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Jaunas žmogus lengvai susižavi įspūdingai nupasakotomis galimybėmis, ir net kilus abejonėms, linkęs rizikuoti savo saugumu. Ne visada ir turi su kuo pasitarti. 
      Kaip tikrinti faktus, kaip bendrauti, kaip atpažinti galimus pavojus?


Scenarijus pirmąkart pristatytas Performatyvaus dizaino asociacijos projekte Prekyba žmonėmis” pgl. programą Actors of Urban Change” (2018) 

Stereotipai
97002931_3013301918756806_5565132590219788288_o.webp

Stereotipai

Ką reiškia būti musulmonu Lietuvoje: Halos ir Ahmado istorija

Hala kartu su savo vyru Ahmadu atvyko gyventi į Lietuvą iš Libijos. Ji turi seselės- akušerės išsilavinimą ir kol kas neranda darbo. Ahmadas – Lietuvoje sėkmingai dirbantis IT specialistas. Pora ieško būsto ilgalaikei nuomai.
      Kaip klostysis Halos ir Ahmado būsto paieškos ir gyvenimas Lietuvoje?


Scenarijus parengtas ir pirmą kartą pristatytas bendradarbiaujant projekte

Media 4 Development” (2017)

Šeimos kaleidoskopas

Mergina po dviejų metų kelionių grįžta į Lietuvą su mylimu žmogumi. Pora nusprendė kuriam laikui apsistoti Lietuvoje.
      Lietuviškoji merginos šeima (tėvas ir vyresnioji sesė) pasiilgusi ir ruošiasi vaišingai juos pasitikti. Neramu, kaip įtikti pirmąkart matomam svečiui, apie kurį žino tik tiek, kad jo gimtinė Zimbabvė. Ką jis valgo, ką geria, ką jis mėgsta, kaip reikės bendrauti? Kaip bus, kai į namus įžengs tamsiaodis? 


Scenarijus pirmąkart pristatytas bendradarbiaujant su NVO „Pasaulio Piliečių akademija“ Afrikos dienoms paminėti (2019)

nesusikalbejimas
Screenshot 2020-06-06 at 17.16.46.webp

Ne-susikalbėjimas

“Idėja Lietuvai. Mokytojas - prestižinė profesija iki 2025”

Puiki idėja! Kas to nenorėtų? Gal mokytojai? Direktoriai? Tėvai ar vaikai? Tačiau mokytojai skundžiasi pamokos nuvertinimu, perdegimo sindromu, tėvai – veritinimais, mokymo metodais, mokiniai – mokymo turiniu, o visi kartu- patyčiomis. Ką daryti?


Scenarijus pirmąkart pristatytas Kelmės ir Biržų miestų ir rajonų švietimo darbuotojams (2018)

Socialinio darbuotojo atsakomybės

Klasėje mokosi mokinys X, turintis elgesio ir emocijų sutrikimų. Pagal mokyklos galimybes jam teikiama psichologo, socialinio bei specialiojo pedagogo pagalba. 
Pertraukos metu mokinys X apkūlė klasės draugą, ramų ir gerą mokinį. Tai buvo paskutinis lašas, sukėlęs mokinių tėvų iniciatyvą prasikaltėlio perkėlimui į kitą mokyklą. Štai – žmogaus teisių dilema. Kas ją gali išspręsti?


Scenarijus pirmąkart pristatytas Ukmergės miesto ir rajono socialiniams darbuotojams (2018)

Aplinkosauga
96796344_3013300665423598_1292200941759496192_o.webp

Darnus vystymasis

 Jei visi žemėje gyvenantys vabzdžiai išnyktų… 

…per 50 metų nustotų egzistuoti ir visos kitos gyvybės formos. 
      Jei nuo žemės paviršiaus dingtų žmogus, po 50-ties metų visos kitos gyvybės formos suklestėtų.

Tausojanti šeima

18 m. gimnazistas, įkvėptas pasaulinių pavyzdžių ir gimnazijoje vykdyto aplinkosauginio projekto, pasiryžęs keisti namų taisykles.

      Tėvams tokios idėjos atrodo neprotingos, nepritaikytos jų gyvenamajai aplinkai ir jų socialiniam burbului. 
      Kokiais žodžiais, faktais, įrodymais jaunas žmogus gali paveikti savo artimiausią aplinką? Kaip ugdymo institucija reaguoja į drąsias, kartais kraštutines jaunų žmonių iniciatyvas?

Projekto „Tausoju, vadinasi, egzistuoju” užsakovas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (2021–2022)

verslo etika
Screenshot 2020-06-06 at 17.16.46.webp

Verslo etika

Etika skaitmeniniame amžiuje

Aplinkos apsauga, darnus vystymasis, atsakingoji lyderystė – frazės, kuriomis žongliruoja medijos, politikai, NVO, ir tai – jų žaidimų laukas. Versle galioja kitos taisyklės. Verslas – tai pelnas, o pelnas ir etika vaikšto skirtingais takais. Šiuolaikinis verslas keliasi į skaitmeninę erdvę. Dėl to etinių dalykų ribos dar labiau nyksta. 
      Tai kokia gi šiuolaikinio verslo atsakomybė? 

Scenarijus pirmąkart pristatytas Estijos verslo mokykloje

Z karta ir verslo socialinė atsakomybė

Verslo įmonė nusamdo jaunas profesionalas, baigusį darnaus verslo magistrantūros studijas Edinburgo universitete. Jo žinios bei gebėjimai itin reikalingi, nes šiuo metu įmonė ne kartą žiniasklaidoje mirgėjo dėl aplinkos taršos atvejų.
      Kaip sekasi jam diskutuoti apie tvarumo veiksmų plano įdiegimą su įmonės akcininkais ir direktore? 

Projekto „Tausoju, vadinasi, egzistuoju” užsakovas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (2021–2022)

neapykantos kalbos
97002931_3013301918756806_5565132590219788288_o.webp

Neapykantos kalbos 

Žmogaus teisės, tolerancija ir lygybė – jau išmokti žodžiai, tačiau kaip jie atrodo praktikoje? Štai, pavyždžiui, mūsų personažas – Remi Scout Harley, olandė, lesbietė, darbo reikalais vis atvykstanti į nedidelius Lietuvos miestelius. Viename jų vietos chuliganėliai sugalvoja pajuokauti. Taip užsisuka tikras žmogaus teisių, tolerancijos, teisingumo eksperimentas. 


Scenarijus sukurtas mokymams „Neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų poveikis. Bendravimo su nukentėjusiaisiais ypatumai“(2019-2020).

socialiniai projektai
97002931_3013301918756806_5565132590219788288_o.webp

Socialiniai projektai

 NE | TOBULI

Forumo teatro 4Rooms komandos 2019 m. vykdytas socialinis edukacinis meninis projektas Ne | tobuli" (taikomųjų teatro metodų sesijos stigmatizuojamai specifinės socialinės atskirties grupei - kaliniams, ir pataisos namų darbuotojams) nominuotas LRT Metų apdovanojimams Metų lygybė už lygiateisiškumo ir tolerancijos pavyzdį, už pastangas skleistis saviraiškos laisvei

Nuteistieji nėra tobuli. Mes nesame tobuli. Visuomenė nėra tobula.
Mūsų susitikimai galbūt išgelbės bent vieną sielą. 

Projektas įgyvendintas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose (KNTI-PN) ir Panevėžio pataisos namuose (PPN)


       Ruošdamiesi projektui savanoriškai padirbėjome KNTI-PN - realybėje, kurios mes nematome. Susitikimas padėjo suprasti, kaip mūsų gebėjimai gali būti naudingi įkalintiesiems.

       Realybė tokia: 

 

  • suklydę žmonės dažnai atėję iš aplinkos, kurioje buvo užprogramuoti tik tokiam galimam gyvenimo scenarijui;

  • pataisos namuose su jais dirbama pagal turimas lėšas ir pritraukiamus specialistus; trūksta ir lėšų, ir specialistų;

  • šiuo metu Lietuvoje yra apie 7000 kalinčių asmenų. Jie savo laiku išeis į laisvę. Mums visiems naudingiau, jei bent dalis jų nebenusikalstų.

Projektą dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba.

Maloniai sutikus autorinių teisių paveldėtojai p. Aldonai Vilkauskienei,

svetainėje naudoti menininko Romano Vilkausko tapybos darbai:

Elegija Van Gogui 1994. Drobė, aliejus, 100×80

Interjeras su pašto dėžutėmis 1981. Drobė, aliejus, 89×94

Natiurmortas su obuoliais 1979. Drobė, aliejus, 63×97

Siena.1983. Drobė, aliejus, 105x145

bottom of page